19.8.2016

Bobři

bobr_nasivkaDružina Bobrů se schází každé úterý v čase 15:00-16:30.
Jde o čtvrtou družinu 84. smečky vlčat ze střediska Uragan Zbraslav, vznikla v září 2016.
Aktuální vedoucí tým je ve složení Lenka Šablová (Prskavka) a Petr Polomík (kontakty na vedoucí).


Předběžný plán výprav Bobrů ve školním roce 2018/2019 na 1. pololetí:

sobota 22. září Jednodenní zahajovací a předávací oddílová výprava
pátek 12. října až neděle 14. října Vícedenní výprava družin Bobrů a Vlků
sobota 20. října Drakiáda (veřejná akce v Borovičkách pro děti i pro dospělé)
pátek 26. října až úterý 30. října Vícedenní oddílová výprava o podzimních prázdninách
sobota 17. listopadu Jednodenní okresní výprava do okolí (setkání dětí z celého skautského okresu)
pátek 30. listopadu až neděle 2. prosince Vícedenní družinová výprava Bobrů
sobota 15. prosince Jednodenní středisková vánoční výprava
neděle 20. ledna / sobota 26. ledna / neděle 27. ledna Bazén (na výběr ze tří termínů)

Docházka:
Skaut není jen volnočasový kroužek, kde se potkáváme jednou týdně na schůzkách. Snažíme se každé vlče navést na správnou cestu. Na cestu, kdy si bude umět poradit s nejrůznějšími problémy, které jej mohou v jeho věku potkat. Kdy bude zároveň umět spolupracovat i ve větším týmu. Na cestu, kde si najde nové kamarády, naučí novým schopnostem i dovednostem. K tomu nám nestačí jen schůzky jednou za týden. Jezdíme také na výpravy, kde je mnohem větší prostor vést všechna vlčata tím správným směrem.

Proto, aby měl skauting smysl, musíme trvat na určité docházce nejen na schůzky, ale i na výpravy. Kdo se přijde jen občas podívat na schůzku, toho nemáme jak dál posouvat a navíc by to nebylo fér vůči dalším dětem, na které se zatím nedostalo kvůli plné kapacitě. Rádi bychom, aby kluci měli alespoň 66% účast na schůzkách (tj. ze tří schůzek aby byli alespoň na dvou) a 50% účast na výpravách (tj. alespoň na každé druhé) s tím, že alespoň dvě z těchto výprav by měly být vícedenní. Tato docházka bude nutná k registraci na další kalendářní rok 2019 a hlavně k přihlášení na letní tábor. Jsme si samozřejmě vědomi, že někdy to prostě nevyjde a že u Vás mohou nastat komplikace, díky nimž prostě syn nemůže jít na schůzku nebo jet na výpravu, a jsme tedy připraveni řešit vše individuálně. Toto je ale takový základ a byli bychom rádi, kdyby se ho všichni drželi.

Také Vás chceme poprosit, abyste případnou neúčast vždy předem omluvili (ať už emailem nebo smskou), abychom věděli, s kým můžeme počítat, a také, že o neúčasti syna opravdu víte 🙂


Pokřik Bobrů:

Cák! Plesk! Cák! Žbluňk!
Na suchu i ve vodě
navzájem si pomáháme.
Při práci i během her
jdeme na to, neváháme!
Silné tlapy, bystré hlavy,
my jsme Bobři ze Zbraslavi!


Více fotek najdete na našem oddílovém rajčeti.