10.10.2018

Sysel

Václav Kulich – Sysel
Vůdce smečky vlčat

Členem našeho skautského střediska jsem od roku 2002, kdy jsem jako malé vlče nastoupil do naší smečky. Prošel jsem vlčáckou smečkou, skautským oddílem, na chvilku přičichl k práci vedoucího ve skautském oddílu, vedl roverský kmen, ale především jsem se v roce 2009 přidal k vedení vlčat, kde jsem také zakořenil 🙂 Od roku 2015 jsem vůdcem smečky, v letech 2014 – 2018 jsem vedl družinu Vlků, jejíž vedení po mně převzala Studánka. Kromě aktivit v naší vlčácké smečce se ještě věnuji přípravě mé cesty na světové skautské Jamboree do USA, kam pojedu jako člen mezinárodního servistýmu, a jsem členem komunikačního týmu celostátního setkání roverů a rangers Obrok 2019.

Když zrovna neskautuji, studuji prvním rokem německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, pracuji v jazykové škole v Praze, cestuji, nebo prostě trávím čas se svými přáteli.